You are here

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі туралы ереже