You are here

Министрліктің орталық аппаратпен байланыс


Кеңсе:

+ 7 (7172) 74-37-98, 74-32-91, 74-35-12, 74-38-01, 74-30-33


Сеңім телефоны

+ 7 (7172) 74-38-52


Әбдікешов Алмат Жанболатұлы
 
Адами ресурстармен жұмыс департаментінің директоры

 + 7 (7172) 74-30-34

 a.abdikeshov@economy.gov.kz


Әбдуалиева Меруерт Құлмұратқызы

Халықаралық экономикалық интеграция департаментінің директоры

 + 7 (7172) 74-37-33

 m.abdualieva@economy.gov.kz


Әмрин Азамат Кеменгерұлы
 
Салық және кеден саясаты департаментінің директоры

 + 7 (7172) 74-35-36

 a.amrin@economy.gov.kz


Аязбаев Нұрым Аязбайұлы
 
Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту департаментінің директоры

+ 7 (7172) 74-31-22

 n.ayazbayev@economy.gov.kz


Бекбулатов Фархад Бауржанұлы
 
Ақпараттық технологиялар департаментінің директоры

 + 7 (7172) 74-39-30

 f.bekbulatov@economy.gov.kz


Жамбайбеқ Даурен Қаленұлы
 
Өңірлік даму департаментінің директорының м.а

  + 7 (7172) 74-97-14

 d.zhambaibek@economy.gov.kz


Жолдыбаева Ғалия Тағыбердіқызы
 
Кәсіпкерлікті дамыту департаментінің директоры

 + 7 (7172) 74-29-04

 g.joldybayeva@economy.gov.kz

 


Ертуганов Кайрат Базаркелдиевич
 
Сауда қызметін реттеу департамент директорының м.а

 + 7 (7172) 74-30-70

 k.ertuganov@economy.gov.kz


Қазанбаев Ержан Қалдыбайұлы
 
Экономика салаларын дамыту департаментінің директоры

 + 7 (7172) 74-29-46

 e.kazanbayev@economy.gov.kz


Керімрай Данабек Алтынбекұлы
 
Экономика және қаржы департаментінің директоры

+ 7 (7172) 74-33-15

 d.kerimray@economy.gov.kz


Курманбаева Ақбота Мейрамбекқызы
 
Мемлекеттік басқару жүйесін дамыту департаментінің директоры

 + 7 (7172) 74-36-22

 ak.kurmanbaeva@economy.gov.kz


Кушукова Жанель Сабырқызы
 
Сыртқы сауда қызметін дамыту департаментінің директоры

+ 7 (7172) 74-30-82

 zh.kushukova@economy.gov.kz


Мұратбеков Дәурен Болатұлы
 
Заң департаментінің директоры

 + 7 (7172) 74-33-85

 d.muratbekov@economy.gov.kz


Өмірбаев Дастан Асанұлы
 
Макроэкономикалық талдау және болжамдау департаментінің директоры

 ++ 7 (7172) 74-36-25

 d.umirbayev@economy.gov.kz


Парманқұлов Сәбит Шәймерденұлы
 
Ішкі аудит департаментінің директоры

 + 7 (7172) 74-38-54

 s.parmankulov@economy.gov.kz


Пернебаева Жұлдыз Үсенқызы
 
Әлеуметтік, көші-қон саясаты және мемлекеттік органдарды дамыту департаментінің директоры

 + 7 (7172) 74-30-68

 zh.pernebayeva@economy.gov.kz


Сәрсенбай Ержан Нұрланұлы
 
Мемлекет міндеттемелерін басқару және қаржы секторын дамыту департаменті директоры 

+ 7 (7172) 74-31-24

 e.sarsenbay@economy.gov.kz


Секенов Дастан  Әбдікәдірұлы

Ішкі әкімшілендеру департаментінің директоры

 + 7 (7172) 74-30-37   

 d.sekenov@economy.gov.kz


Төребаев Қайрат Қалмұқаметұлы
 
Халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры

 + 7 (7172) 74-33-84

 k.torebayev@economy.gov.kz


 
 
Өңірлік саясат, өңірлерді талдау және бағалау департаментінің директоры

 + 7 (7172) 74-97-14

 


Шонов Әсет Бағдатұлы
 
Жобалық басқару департаментінің директоры

 + 7 (7172) 74-31-18

 a.shonov@economy.gov.kz


Ібыраев Ілияс Елубайұлы
 
Қоғаммен байланыс департаменті директорының м.а.

 + 7 (7172) 74-38-52

 i.ibraev@economy.gov.kz


Шварцкопф Илона Альбертовна
 
Мемлекеттік активтерді басқару саясаты департаментінің директоры

+ 7 (7172) 74-34-41

 i.shvartskopf@economy.gov.kz


Хисматулин Вагиз Раилович
 
Бюджет саясаты департаментінің директоры

 + 7 (7172) 74-39-78

 v.khismatulin@economy.gov.kz