• Special version
  • Mobile version

You are here

Regulation of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің регламентін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрлігінің

Регламентін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік органының үлгі регламентін бекіту туралы» 2008 жылғы 26 наурыздағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің регламенті бекітілсін (бұдан әрі Министрлік).

2. Адами ресурстармен жұмыс департаменті құрылымдық бөлімшелерді осы бұйрықпен таныстырсын.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің жауапты хатшысы Д.В.Вагаповқа жүктелсін.

4. Осы бұйрық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

 

Министр                                                                                                     Т. Сүлейменов

 

Қазақстан Республикасы  
Ұлттық экономика министрінің   
2017 жылғы «  »_____

№       бұйрығымен бекітілген

  Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің регламенті

1. Жалпы ережелер

1. Осы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің регламенті (бұдан әрі – Регламент) Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінiң, Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілеріне, Министрлік туралы ережеге және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес оған жүктелген функцияларды орындау процесінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) қызметінің жалпы қағидаларын белгілейді.

Регламентте көзделген ережелер, Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілерінде реттелмеген бөлігінде:

1) Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ететін мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін мемлекеттік органдардың;

2) Парламент палатасы аппараттарының, Орталық сайлау комиссиясының, Конституциялық Кеңес, Қазақстан Республикасының Жоғарғы сотының;

3) Премьер-министр Кеңсесінің, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарының қызметінде қолданылады;

2. Осы Регламентте белгіленген құжаттармен жұмыс істеуге қойылатын талаптар, мерзімдер Министрліктің, оның ведомстволары мен олардың аумақтық бөлімшелерінің, ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының барлық қызметкерлеріне қолданылады.

3. Құпия емес іс қағаздарын ұйымдастыру мен жүргізу, хат-хабарларды қабылдау, өңдеу және тарату, оның ішінде электрондық құжат айналымын жүргізу «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі, «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы, «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы,  «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы, «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы, Қазақстан Республикасы  заңдарының, «Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы № 144 бұйрығының талаптарына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес осы Регламентте айқындалады.

Құпия іс қағаздарын ұйымдастыру және жүргізу «Мемлекеттік құпиялар туралы» 1999 жылғы 15 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады.

4. Министрлікте, оның ведомстволарында және аумақтық органдарында жұмыс уақытының ұзақтығы сегіз сағат болған кезде, жұмыстың басталуы 9 сағат 00 минут, жұмыстың аяқталуы 18 сағат 30 минут деп белгіленген. Түскі үзіліс сағат 13-00-ден сағат 14-30-ға дейін.

2. Жұмысты жоспарлау

5. Министрлікте жұмысты жоспарлау Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарына, Министрліктің бесжылдық кезеңге арналған стратегиялық жоспарына (бұдан әрі – Стратегиялық жоспар), Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі мен Ұлттық экономика министрі арасындағы меморандумға (бұдан әрі – Меморандум), Министрліктің операциялық жоспарына (бұдан әрі – Операциялық жоспар), Министрлік туралы ережеге, жоғары тұрған органдардың тапсырмаларына негізделеді.

6. Министрліктің тиісті мақсаттарға қол жеткізу деңгейін сипаттайтын  стратегиялық жоспарда көзделген нысаналы индикаторларға қол жеткізуі Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің, оның ішінде ведомстволардың бірінші кезектегі міндеті болып табылады.

7. Министріктің стратегиялық жоспары негізінде  Қазақстан Республикасының бағдарламалық құжаттарының, әлеуметтік-экономикалық даму болжамының әрбір үш жыл сайын бес жылдық мерзімге әзірленеді.

Қазақстан Республикасының Президенті Республикалық бюджет туралы заңға қол қойған күннен бастап мемлекеттік органның басшысы стратегиялық жоспарды бір айлық мерзімде бекітеді.

8.  Операциялық жоспардың орындалуы туралы ақпарат  тоқсан сайын  есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-күніне дейін беріледі.

9.  Есепті жылдың қорытындысы бойынша Стратегиялық жоспарды іске асыру барысы туралы Министрліктің есебі жасалады.

10. Стратегиялық және Операциялық жоспарларды, Меморандумды әзірлеу, іске асыру, мониторингілеу, талдау, іс-шараларын түзету және жыл сайын бекіту жөніндегі жұмысты үйлестіруді ішкі стратегиялық жоспарлауға жауапты құрылымдық бөлімше жүзеге асырады.

11. Операциялық жоспардан іс-шараларды алып тастау немесе толықтыру туралы  олардың орындалу мерзімдерін ауыстыру туралы, аяқталу нысанын және/немесе жауапты орындаушыны өзгерту бойынша шешімді іс-шараның орындалуына жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы ұсынған және тиісті мәселелерге жетекшілік ететін вице-министрмен келісілген қызметтік жазба негізінде жауапты хатшы қабылдайды.

Қызметтік жазба жауапты хатшыға іс-шараны орындау мерзімі белгіленгенге  дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын беріледі.

3. Алқа отырыстарын, кеңестерді жоспарлау,

 дайындау және өткізу тәртібі

12. Министрліктің консультативтік-кеңесші орган болып табылатын алқасы бар. Алқаның сандық және жеке құрамын Министр бекітеді және ведомстволардың төрағалары мен Министрліктің құрылымдық бөлімшелері басшыларының қатарынан тұрады.

Ақпарат пайдаланушылардың ашық отырыстарға қолжетімділігі «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» 2015 жылғы  16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қамтамасыз етіледі.

Жылдың қорытындысы бойынша өткізілетін алқа отырысы интернет ресурсында онлайн режимде қамтамасыз етіледі.

13. Министрліктің алқа отырыстары мемлекеттік және орыс тілдерінде алқаның жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Алқа отырыстарында қаралатын мәселелердің санына шектеу қойылмайды.

Министрлікте Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі жіберетін алқаларды өткізу кестесіне сәйкес Министрліктің есепті жылғы қызметінің нәтижелері және алдағы жылға қойылған негізгі міндеттері бойынша алқа Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қатысуымен өткізіледі.

14. Қажет болған жағдайда  Министрдің шешімі бойынша кезектен тыс алқа отырыстары өткізілуі мүмкін.

Алқа отырысы, егер оған алқа мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі қатысса, заңды деп есептеледі.

Алқа мүшелері отырыстарға алмасу құқығынсыз қатысады.

15. Министрліктің алқа отырысына қызметтің сабақтас салаларында олардың ведомствоаралық үйлестіру міндеттерін негізге ала отырып, мемлекеттік органдардың, сондай-ақ қажет болған жағдайда үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері шақырылады. Бұқаралық ақпарат құралдарының және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерін шақыру туралы шешімді Министр қабылдайды.

Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау мәселелері Министрліктің алқа отырысында тоқсанына кемінде бір рет қаралады.

16. Алқа отырыстарын ұйымдастыру мен өткізуді оны ұйымдастыруға және өткізуге жауапты құрылымдық бөлімше қамтамасыз етеді.

Министрліктің құрылымдық бөлімшелері қажетті ақпараттық және таныстыру материалдарын мемлекеттік және орыс тілдерінде уақтылы ұсынады.

Министрліктің құрылымдық бөлімшелері ұсынған ақпараттың негізінде Министрдің баяндамасы, таныстыру материалдары, сондай-ақ Министрліктің басшылығына және алқаға қатысушыларға басқа қажетті үлестіру материалдары дайындалады.

17. Алқа отырысындағы мәселелерді қарау нәтижелері бойынша қатысып отырған алқа мүшелерінің көпшілік дауысымен, мемлекеттік тілде елтаңбалы бланкте хаттама нысанында ресімделетін алқа шешімі қабылданады (қажет болған жағдайда орыс тіліндегі нұсқасы қоса беріледі). Министрліктің алқа жұмысына стенография жүргізіледі.

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің төрағалығымен өткізілген алқа қорытындылары бойынша алқа хаттамасының жобасы мүдделі құрылымдық бөлімшелермен және Министрліктің басшылығымен келісілгеннен кейін Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жолданады.

18. Министрліктің ресми интернет-ресурсында Министрліктің алқа жұмысының қорытындылары туралы ақпарат орналастырылады.

Алқа хаттамасын орындауды Министрліктің құрылымдық бөлімшелері жүзеге асырады.

Министр қажет болса, Министрліктің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша, Министрлікке жүктелген іс-шараларды іске асыру бойынша, сондай-ақ еңбек және атқарушылық тәртіпті сақтау және басқа мәселелер бойынша құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен бірінші вице-министрдің, вице-министрлердің, жауапты хатшының қатысуымен апта сайын аппараттық кеңес өткізеді.

Құрылымдық бөлімшелердің басшылары болмаған кезде оларды алмастыратын тұлғалар қатысады.

Құрылымдық бөлімшелер аппараттық кеңеске қатысушы құрылымдық бөлімшелердің көпшілігіне қатысты мәселелерді шығарады.

19. Министрдің хатшылығы, вице-министрлердің, жауапты хатшының қабылдау бөлмелері, құрылымдық бөлімшелер:

Шұғыл мәселелер бойынша күн сайын сағат 17:00 дейін Қоғаммен байланыс департаментін (бұдан әрі – ҚБД) басшылықтың келесі жұмыс күніне жоспарлаған іс-шаралары туралы хабардар етеді, ақпараттық және анықтамалық материалдарды БАҚ-та ақпараттық жариялауды қамтамасыз ету үшін ҚБД-ға ұсынады.

Ортамерзімді мәселелер бойынша апта сайын басшылықтың жоспарлаған іс-шаралары туралы ҚБД-ны хабардар етеді және ақпараттық - анықтамалық материалдарды БАҚ-та ақпараттық жариялауды қамтамасыз ету үшін ҚБД-ға ұсынады.

БАҚ-ң аккредитациясы талап етілетін Министрлік басшылығының (Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Парламент палаталарының отырыстары, форумдар және т.б.), қатысуымен өтетін іс-шараларға жауапты құрылымдық бөлімше қатысушылар тізіміне ҚБД-нің қызметкерін қосады. Жауапты құрылымдық бөлімше іс-шараның басталуына бір қүн қалғанда ҚБД-ға ақпараттық - анықтамалық материал, баспасөз релизін дайындау үшін тезистер ұсынады.

Министрлік басшылығының қатысуымен өтетін брифингтер ұйымдастыру кезінде ҚБД тиісті құрылымдық бөлімшеден мемлекеттік және орыс тілінде материалдарды (анықтамаларды, сөз сөйлеу тезистерін) сұратады, олар брифинг басталғанға дейін кемінде бір күннен кешіктірмей ұсынылуы тиіс. Тиісті құрылымдық бөлімше ҚБД мен бірлесіп проблемалық мәселелер тізбесін және олардың жауаптарын жасайды.

20. Министрлік басшылығы немесе құрылымдық бөлімше басшылары бастамашылық  еткен өзге  мәселелер  бойынша  қажеттілігіне қарай кеңестер өткізіледі. Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары:

-         алдын ала материалдарды әзірлеп жібереді;

-         кеңестердің кестесі мен тақырыптарын әзірлейді;

-         кеңестердің ұзақтығын қамтамасыз етеді (1 сағаттан аспайды);

-         кеңеске бір мәселе бойынша қатысушылардың  сабақтастығын   сақтай

отырып, шешімдер қабылдауға уәкілетті;

-         кеңес шеңберінде талқылауға түпкілікті шешім  қабылдауды қажет

ететін, мұқият пысықталған мәселелер шығарылады;

-         кіші  салалық   мәселелер   бойынша  жетекшілік  ететін  бірінші вице-   

министрмен, вице-министрлермен және жауапты хатшымен кеңестер өткізеді;

-         кеңестің  қорытындысы  бойынша  хаттамалар   не Министрлік басшы-

лығының тапсырмаларын ресімдейді.

4. Ведомстволармен, ведомстволық бағынысты

ұйымдармен өзара іс-қимыл

21. Министрлік ведомстволардың, ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметіне жалпы басшылықты және үйлестіруді жүзеге асырады және Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына сәйкес негізгі даму бағыттарын айқындайды.

Ведомстволардан келіп түскен құжаттармен және материалдармен жұмыс істеу ерекшеліктері осы Регламентте белгіленеді.

Ведомстволар міндеттердің бөлінуіне сәйкес бірінші вице-министрге, жетекшілік ететін вице-министрлерге есеп береді және өз қызметін Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында, нормативтік құқықтық актілерде және Министрлік басшылығының тапсырмаларында қойылған міндеттерге сәйкес жүзеге асырады.

22. Ведомстволар қызметінің саласына жататын мәселелер бойынша Министрлік басшылығының тапсырмаларын олар тапсырмада белгіленген мерзімдерде орындайды.

23. Министрлік басшылығының тапсырмаларын ведомстволарға жеткізуді және олардың орындалуын бақылауды Министрліктің құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі жүзеге асырады.

24. Егер тапсырма ведомстволардың құзыреті шегінен шықса, оның басшысы белгіленген құзыреті шегінде, тапсырманың орындалуын қамтамасыз етеді және тапсырманы толық көлемде орындаудың мүмкін еместігі туралы Министрліктің тапсырма берген басшысын дереу хабардар етеді.

25. Егер тапсырма ведомстволардың құзыретіне кірмейтін болса, оның басшысы Министрліктің тапсырма берген басшылығына тиісті қызметтік жазбаны ұсынады. Көрсетілген қызметтік жазба Министрлікке тапсырмаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күннен кешіктірілмей, ал шұғыл тапсырмалар бойынша дереу ұсынылады.

Тапсырманың одан әрі орындалу тәртібі туралы шешімді Министрліктің басшылығы қабылдайды.

26. Министрлік басшылығының тапсырмаларын орындау барысында ведомстволар Министрліктің құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасайды.

27. Министрлік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ведомстволардың қызметін тексеруді, сондай-ақ азаматтар мен ұйымдардың шағымдары бойынша тексерулерді ұйымдастырады.

28. Министрліктің құрылымдық бөлімшелерінің ведомстволармен өзара      іс-қимылы процесінде туындайтын келіспеушіліктерді жауапты хатшы немесе ведомстволарға жетекшілік ететін бірінші вице-министр, вице-министрлер қарайды. Егер көрсетілген қараудан кейін келіспеушіліктер реттелмеген жағдайда, олар бойынша шешімді Министр қабылдайды.

Ведомстволар мен жауапты хатшының немесе ведомстволарға жетекшілік ететін бірінші вице-министрдің, вице-министрлердің арасында туындайтын келіспеушіліктерді тараптардың жазбаша өтініші бойынша Министр қарайды.

29. Ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметі Министрліктің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге бағдарланған. Министрлік қызметінің тиісті бағыттары ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың құрылымында және олардың даму жоспарларында көрініс табады.

Министрліктің ведомстволық бағыныстағы ұйымдармен өзара іс-қимылы қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

5. Кіріс және шығыс хат-хабарларды ресімдеу, өткізу, қарау

30. Министрлікте іс жүргізу, Министрлікке келіп түсетін хат-хабарларды өңдеу, тіркеу, жөнелтуді (жеткізуді) құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы тiл туралы» 1997 жылғы 11 шiлдедегі, «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы, «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы, «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы  заңдары мен осы Регламентке сәйкес жүзеге асырады.

31.Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінен, Қазақстан Республикасының Парламентінен және Қазақстан Республикасыь Премьер-Министрінің Кеңсесінен келіп түсетін хат-хабарларды қоспағанда, Министрлік кіріс хат-хабарларды жұмыс күндері сағат 9.00-ден 17.00-ге дейін қабылдайды.

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінен, Қазақстан Республикасының Парламентінен және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінен келіп түсетін хат-хабарлар жұмыс күндері сағат 20.00-ге дейін, сенбі күндері  17.00-ге дейін, құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі қызметкерлерінің арасында кезекшілікті енгізу жолымен қабылданады.

32. Шұғыл тапсырмаларды (орындау мерзімі күнтізбелік 10 (он) күнге дейін) орындау үшін мемлекеттік органдар дайындаған құжаттар шұғыл екендігін растайтын құжаттар (Қазақстан Республикасының Президенті, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі, оның орынбасарлары, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінің Басшысы актілерінің және тапсырмаларының көшірмелері) ұсынылған кезде жұмыс күні ішінде қабылданады.

33. Мемлекеттік органдардан қағаз және электрондық жеткізгіштерде келіп түскен құжаттар бірдей болуы және белгіленген үлгідегі тиісті елтаңбалық бланкіде мемлекеттік тілде ресімделуі тиіс және мынадай міндетті деректемелерді:

1)  шығыс нөмірі мен күнін;

2)иҚазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Парламентінің, Қазақстан Республикасының Парламенті палаталарының, Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің, оның орынбасарларының, Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесі Басшысының және оның орынбасарларының тиісті актілеріне және тапсырмаларына, сондай-ақ мемлекеттік органның сұрауына жауап беру кезінде Министрлікке бастамашылық тәртіппен келіп түскен құжаттарды (хаттарды) қоспағанда, сұраудың нөмірі мен күніне сілтемені;

3)орталық мемлекеттік органның бірінші басшысының немесе оның орынбасарларының не жауапты хатшының (не жауапты хатшының өкілеттіктерін жүзеге асыратын орталық атқарушы органның лауазымды тұлғасының) қолын;

4) орындаушының тегін және оның телефон нөмірін қамтуы тиіс.
Ерекше маңызы бар мәселелер жөніндегі электрондық құжаттар (мұрағаттар және құжаттаманы басқарушы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген сақтау мерзімімен) қағаз жеткізгіштерде де ресімделуі тиіс.

Бұл ретте, ақпараттық жүйелерде немесе мемлекеттік органның сайттарында пайдаланушылар үшін қолжетімді болатын немесе мемлекеттік органнан келіп түскен ақпарат беру туралы сұрауларға жауап берілмейді, ақпараттық жүйелерде белгіленген тәртіппен орналастырылады. Осындай сұрауларға жеке ақпарат беру талап етілмейді.

Мемлекеттік органның сайттарында орналастырылатын ақпараттың анықтығына, өзектілігіне және оның қорғалуына жауапкершілікті («ҚБП» деген белгісі бар таратылуы шектеулі қызметтік ақпаратпен және мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істеу бойынша талаптарды сақтау) оның жауапты орындаушысы және оның тікелей жетекшісі жауапты болады.

Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі, Қазақстан Республикасының Парламенті және Қазақстан Республикасының                Премьер-Министрі Кеңсесінің хат-хабарларынан басқа, осы Регламенттің талаптарын бұза отырып ресімделген кіріс хат-хабарлары қабылданбайды және (немесе) оларды Министрліктің құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі тиісті мемлекеттік органға сол күні қайтарады.

Министрлікке келіп түсетін хат-хабарлар қабылдау күні және уақыты көрсетіле отырып, қол қойылып қабылданады.

34. Осы Регламентте белгіленген тәртіппен қабылданған құжаттарды құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі қарайды, бақылауға қояды және басшылық пен құрылымдық бөлімшелердің арасында бөледі, әрі қарай құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі тиісінше ресімдеу, бақылау белгілерін қою үшін тіркеу мөріне нөмірін, күнін және парақтардың санын көрсете отырып тіркейді және мынадай тәртіппен:

Министрге, бірінші вице-министрге, вице-министрлерге, жауапты хатшыға: жеке өздеріне жіберілген хат-хабарлар;

жауапты хатшыға: Қазақстан Республикасы Президентінің актілері, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің актілері, Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмалары, Қазақстан Республикасы Парламентінің, Жоғарғы Сотының, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің, Бас прокуратурасының, Конституциялық кеңесінің хаттары, депутаттық сауалдар, нормативтік құқықтық актілердің жобалары, басқа мемлекеттік органдардан түскен сұрау салулар;

құрылымдық бөлімшелердің басшыларына: келісімдердің, келісімшарттардың жобалары, инвестициялық ұсыныстар, жетекшілік ететін бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жобаларының техникалық-экономикалық негіздемесі, қаржы-экономикалық негіздемесі, нөмірге хат-хабарлар, сұрау салуларға жауаптар жіберіледі.

Шұғыл хат-хабарлардың көшірмесі құзыретіне келіп түскен құжатта қозғалатын мәселелер кіретін құрылымдық бөлімшенің басшысына бір мезгілде жіберіледі.

Министрлікке Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесінен бақылауға алынбаған құжаттар келіп түскен кезде Министрлік аталған құжаттарды бақылауға қоймайды және олар бойынша Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Кеңсесіне жауап жібермейді.

Министрліктің құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі хат-хабарларды тіркеуді, бөлуді, ресімдеуді және оларды адресаттарға жеткізуді әдетте                    хат-хабарлар Министрлікке келіп түскен сәттен бастап екі сағат ішінде, ал шұғылын – дереу (кезектен тыс тәртіпте) жүзеге асырады.

35.Тіркелген, тиісті түрде ресімделген хат-хабарлар құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі басшысына сәйкес тиісті мекен-жайларға жіберіледі Құзыретіне кіретін сұрақтар түскен құжаттағы шұғыл хат-хабарлардың көшірмесі бөлімше басшысына бір мезгілде жіберіледі.

36.Министрліктің құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі хат-хабарларды тіркеуді, бөлуді, ресімдеуді және оларды адресаттарға жеткізуді әдетте                    хат-хабарлар Министрлікке келіп түскен сәттен бастап екі сағат ішінде, ал шұғылын – дереу (кезектен тыс тәртіпте) жүзеге асырады.

37. Орындалуы бірнеше құрылымдық бөлімшелерге жүктелген электрондық құжаттар барлық орындаушыларға бір мезгілде жіберіледі.

Құжаттың түпнұсқасы Министрлік басшылығының бұрыштамасында жауапты орындаушы ретінде айқындалған орындаушыға жіберіледі (тізім бойынша бірінші немесе құрылымдық бөлімше атауының жанында («жинақтау») деген белгі тұрған).

38. Министрліктің басшылығы кіріс хат-хабарларын оларға келіп түскен күні, ал шұғыл хат-хабарларды дереу қарайды. Қарау нәтижелері бойынша бұрыштама түрінде ресімделетін тиісті тапсырмалар беріледі.

Бұрыштамаларды ресімдеу кезінде құзыретіне байланысты Министрліктің құрылымдық бөлімшесі келіп түскен құжатқа жауапты болып айқындалады.

Министрліктің басшылығы қараған кіріс хат-хабарлары құжаттамалық қамтамасыз  ету  қызметіне ресімдеу және одан әрі орындаушыға(орындаушылар-ға ) беру үшін Министрлік басшылығының бұрыштамасына сәйкес жіберіледі.

39. Министрліктің сұрауына «электрондық құжат» деген белгісі бар Электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі (бұдан әрі – ЭҚАБЖ) орталығы арқылы келіп түскен құжаттар, сондай-ақ бірлесіп орындаушы мемлекеттік органдардан келіп түсетін тапсырмаларға хаттар тіркеледі және департаменттерге қағаз жеткізгіштерде қайталаусыз электрондық түрде ғана жолданады.

40. Ішкі құжат айналымындағы хат алмасу «қызмет бабында пайдалану үшін» деген белгісі бар құжаттардан басқа, бюджеттік өтінімдерді қоспағанда, электрондық форматта қағаздағы нұсқасын қайталамай жүргізіледі.

41. Бақылау құжатын бірлесіп орындаушы құрылымдық бөлімшелер негізгі орындаушы құрылымдық бөлімшеге жауапты мынадай мерзімдерде:

1) бір айлық орындау мерзімі бар құжаттар бойынша – негізгі орындаушы үшін белгіленген мерзім аяқталғанға дейін 7 (жеті) жұмыс күні бұрын;

2) 20 күндік орындау мерзімі бар құжаттар бойынша – 7 (жеті) жұмыс күні ішінде;

3) 10 (он) күндік орындау мерзімі бар құжаттар бойынша – 5 (бес) жұмыс күні ішінде;

4) Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі өкімдерінің жобалары бойынша – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

5) орындау мерзімі бір күннен бес күнге дейінгі басқа шұғыл құжаттар бойынша – 1 (бір) жұмыс күні ішінде немесе дереу береді.

42. Шығыс хат-хабарларын дайындау, келісу және ресімдеу Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» 1997 жылғы        11 шілдедегі, «Әкімшілік рәсімдер туралы» 2000 жылғы 27 қарашадағы, «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 2007 жылғы                12 қаңтардағы, «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» 2015 жылғы 16 қарашадағы заңдарына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы   № 1300 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің регламентіне (бұдан әрі – Үкімет регламенті), Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіндегі және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіндегі іс жүргізу жөніндегі нұсқаулықтарға және осы Регламентке сәйкес жүзеге асырылады.

43. Шығыс хат-хабарлары Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне, Қазақстан Республикасының Парламенті мен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жіберу үшін қол қою алдында оларға тапсырмаларға сілтемелердің болуы және дұрыс ресімделуі, оның ішінде                  іс-шаралар жоспары мен оларды бекіту туралы актілердің сәйкестігі тұрғысынан Министрліктің құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі (бақылау қызметі) қол қояды.

Халықаралық органдар мен ұйымдарға немесе халықаралық органдар мен ұйымдардың қызметінің мәселелері бойынша жіберілетін құжаттарды және ел таңбасы бар бланкте ресімделуі талап етілмейтін Үкімет қаулысының жобаларын, Премьер-Министр өкімін, заң жобаларын қоспағанда, мемлекеттік органдарға жіберілетін шығыс хат-хабарлар (оның ішінде электрондық құжат форматында) ел таңбасы бар бланкте ресімделеді (қажет болған жағдайда орыс тілінде қол қойылған бланкісіз беріледі).

Өзге мемлекеттік органдардың айрықша құзыретіне қатысты мемлекеттік органдардың шығыс хат-хабарлары Қазақстан Республикасы                               Премьер-Министрінің Кеңсесіне жіберілмейді.

44. Жауапты хатшы болмаған жағдайда жауапты хатшы жетекшілік ететін мәселелер бойынша шығыс құжаттарға «Қазақстан Республикасы орталық атқарушы органының жауапты хатшысының мәртебесі мен өкілеттіктері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 27 шілдедегі № 372 Жарлы-

ғына сәйкес жауапты хатшының міндетін атқарушы, оған бағынатын департаменттердің бірінің директоры  қол қояды.

45. Министрліктің қызметкерлері Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне, Қазақстан Республикасының Парламентіне және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жіберілетін құжаттың,  оның ішінде шығыс хат-хабарлардың, электронды нұсқасының деректемелерін ресімдеудің дұрыстығы мен толықтығын, адресаттың көрсетілуін қамтамасыз етеді.

Шығыс хат-хабарлары, нормативтік құқықтық актілердің жобаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне, Қазақстан Республикасының Парламенті мен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесіне жібермес бұрын оларда тапсырмаларға сілтемелердің болуы және дұрыс ресімделуі, оның ішінде іс-шаралар жоспарлары мен оларды бекіту туралы актілердің сәйкестігі тұрғысынан құжаттамалық қамтамасыз ету қызметімен келісілуі тиіс.

 Ведомстволар мен ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың хат-хабарларын құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі оларға Министр, бірінші вице-министр, вице-министрлер, жауапты хатшы қол қойған жағдайда ғана жөнелтуге  қабылдайды.

46.Құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі орындаушы көрсеткен мекенжайларға сәйкес шығыс хат-хабарларын почталық жөнелтілуін жүзеге асырады.

6. Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын дайындау, ресімдеу және келісу тәртібі

47. Министрлік оның құзыреті шегінде әзірлейтін нормативтік құқықтық актілердің жобаларын (бұдан әрі – жобалар) дайындауды «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» 1997 жылғы 11 шілдедегі, «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының заңдарының, «Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауының жобасын дайындау, келісу және Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына ұсыну, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларының жобаларын дайындау, келісу, қол қоюға ұсыну, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауын іске асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларының орындалуын бақылауды жүзеге асыру және Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық жарлықтарына мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 27 сәуірдегі № 976 Жарлығының, «Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарында заң жобалау жұмыстарын ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» 2003 жылғы 21 тамыздағы № 840,  «Нормативтік құқықтық актілердің жобаларына ғылыми сараптама жүргiзу қағидаларын бекіту туралы» 2016 жылғы 31 тамыздағы № 497 қаулысы, «Нормативтік құқықтық актілерді ресiмдеу, келісу, мемлекеттік тіркеу және олардың күшін жою қағидаларын бекіту туралы» 2016 жылғы 6 қазандағы № 568, «Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу, олардың келісілу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 6 қазандағы № 569 қаулыларына және осы Регламенттің талаптарына сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде Министрліктің тиісті құрылымдық бөлімшелері жүзеге асырады.

48. Жобаны белгіленген мерзімдерде сапалы әзірлеуді Министрліктің жобаны әзірлеген құрылымдық бөлімшесінің басшысы қамтамасыз етеді.

Жобаның қазақ және орыс тілдеріндегі мәтінінің түпнұсқалылығын Редакциялау қызметі (орталық аппаратының, ведомствалардың) қамтамасыз етеді.

49. Егер әзірленген жобалар нормаларының қолданылуын қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ бұрын қабылданған актілермен қайшылықтарды жою үшін басқа нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар (күші жойылды деп тану)  енгізу қажет болған жағдайда, негізгі актінің жобасымен бір мезгілде өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы актілердің (күші жойылды деп тану туралы) жобалары да әзірленіп, келісуге ұсынылуы тиіс.

50. Министрліктің қолданыстағы актілеріне өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу көзделген нормативтік құқықтық актінің жобаларына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың тиісті негіздемелерімен, қосымшаға сәйкес бұрынғы және жаңа редакциядағы, әзірлеуші құрылымдық бөлімшенің жетекшісі қол қойған салыстырмалы кесте қоса беріледі.

51. Министрліктің құрылымдық бөлімшелері әзірлеген нормативтік құқықтық актілердің жобалары құрылымдық бөлімше басшысының ілеспе хатымен құзыретін қозғайтын құрылымдық бөлімшелерге  және Заң қызметіне келісуге ЭҚАЖД арқылы ұсынады.

Бұл ретте нормативтік құқықтық актілер жобаларының әр парағына тікелей орындауш