• Special version
  • Mobile version

You are here

Executives

Syzdykov Olzhas Olzhabayevich
 
Acting Director of the Department of development of economic sectors

 + 7 (7172) 74-29-46

 o.syzdykov@economy.gov.kz

Bilyalov Kanat Sharapovich

Deputy Director of the Department of development of economic sectors

 + 7 (7172) 74-29-36

 k.bilyalov@economy.gov.kz

Yepbayeva Aigul Tokhtarkhanovna

Deputy Director of the Department of development of economic sectors

 + 7 (7172) 74-29-95

 a.epbaeva@economy.gov.kz

Bishenova Lyazzat Kairollayevna

Deputy Director of the Department of development of economic sectors

 + 7 (7172) 74-30-58

 l.bishenova@economy.gov.kz