• Арнайы нұсқа
  • Мобильді нұсқа
Экономикалық шоғырлануға келісім беру туралы қолдаухаттарды қарау

 стандарт

 регламент

 паспорт

 шағым жасау тәртібі 

 жұмыс кестесі

 инфографика

Энергиямен жабдықтау мақсатында электр энергиясын сатып алу жөніндегі қызметке лицензия беру

 стандарт

 регламент

 паспорт

 шағым жасау тәртібі 

 жұмыс кестесі

 инфографика

Егер мәміле жасалатын мүліктің ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк баланста ескерілген баланстық құны ағымдағы жылдың басындағы бухгалтерлiк балансқа сәйкес оның активтерiнiң баланстық құнының 0,05 пайызынан асатын болса, табиғи монополия субъектiсiнiң мүлкiне қатысты өзге мәмiлелер жасасуға келісім беру

 стандарт

 регламент

 паспорт

 шағым жасау тәртібі 

 инфографика

Табиғи монополиялар субъектiлерiн қайта ұйымдастыруға және таратуға келісім беру

 стандарт

 регламент

 паспорт

 шағым жасау тәртібі 

 жұмыс кестесі

 инфографика

Табиғи монополиялар субъектiлерiн Мемлекеттiк тiркелiмге енгiзу және одан шығару

 стандарт

 регламент

 паспорт

 шағым жасау тәртібі 

 жұмыс кестесі

 инфографика